Get Adobe Flash player
header
Відмітьте теми, які Вам цікаві...
Підпишіться на наші новини!
Notice: Undefined offset: 1 in /sata1/home/users/pedkoledz/www/old.pedkoledzh.cv.ua/plugins/content/socbuttons.php on line 221

           Потреба у педагогічних кадрах для дошкільних закладів області послужила поштовхом до відкриття на базі педагогічного училища в 1958 році дошкільного відділу за спеціальністю „Дошкільне виховання”. Спочатку була тільки заочна форма навчання і відділом керував завуч Сорокоумов П.І. Згодом, в 1961 році, коли відділ розширився, очолила його Сумщенко Н.Ф.

В 1965 році заочний дошкільний відділ очолив Сільченко С.Ф., наступниками  якого були: Педченко Н. І., (1967 - 1979 рр.);  Панова М.Я (1979р.); Цихоцька Л. О. (1979-1997рр.)

У зв’язку з розвитком дошкільної освіти на Буковині в 1965 році, окрім заочної,  було відкрито денну форму навчання. Набір здійснювався на базі 10 класів. Заввідділом стаціонару було переведено Сумщенко Н.Ф., яка очолювала його включно до 1980 року.

В кінці 60-х років відділ було переведено в приміщення початкової школи № 9 по вул. Лесі Українки, 29. З того часу на відділі прийом студентів проводився на базі 8 класів. У 18 групах навчалося майже 600 студентів.

В 1976 році дошкільний відділ разом з усім педучилищем переведено в корпус школи-інтернату № 1 по вул. Горького, 23, де знаходиться педагогічний коледж на сьогоднішній день.

З 1980 до 1983 року посаду заввідділом обіймала Присяжнюк В.П. З 1983 до 1985 відділом керувала Калуцька А.М.

Значного розвитку відділ набув в період з 1985 до 1997 років, коли його очолювала Сичова М.І. З 1997 року об’єднали дошкільні відділи заочної та стаціонарної форми навчання в один, яким керувала Братушко Т.А.

18 травня 2009 року наказом директора на посаду завідуючої відділом призначено Мотрук Надію Матвіївну.

На відділі впродовж багатьох років працювали висококваліфіковані викладачі: Комариницька І.П., Сумщенко Н.Ф., Лопатюк Г.П., Педченко Н.І., Савченко Н.А., Присяжнюк В.П..

Сьогодні з майбутніми фахівцями дошкільної справи працює висококваліфікований, згуртований педагогічний колектив, майстри педагогічної справи: заслужений вчитель України, кандидат педагогічних наук, викладач-методист -  Сичова М.І; викладачі вищої категорії, викладачі-методисти - Шах М.С., Калуцька А.М., Кравцова Г.С., Настасій А.О., Довбенчук Г.Г., Скігар Л.Т.. Значний внесок у підготовку вихователів дошкільних навчальних закладів вносять і молоді викладачі: здобувач кафедри педагогіки та методики початкової освіти ЧНУ імені Юрія Федьковича - Мотрук Н.М., викладач ІІ категорії -  Кошурба Л.О., викладачі: Земледух Г.П., Бойко О.І., Скрипник О.В., Березніцька Ю.В., Пахульська Л.Т.

Для викладачів Сичової М.І., Настасій А.О., Мотрук Н.М., Кошурби Л.О., Земледух Г.П., Бойко О.І., Скрипник О.В., Березніцької Ю.В., Пахульської Л.Т. дошкільний відділ є рідним ще зі студентських років, оскільки вони є його кращими випускниками. Їх об’єднує високий професіоналізм, педагогічна майстерність, турбота про майбутнього освітянина.

За п’ятдесят один рік існування дошкільного відділу підготовлено понад 6000 фахівців дошкільної справи. Серед них такі відомі спеціалісти з дошкільного виховання як Грицюк Л.С., Бойко М.В. – методисти Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Грицюк Г.П. – кандидат юридичних наук, доцент ЧНУ ім. Ю.Федьковича, Олійник М.І, Комісарик М.І. – кандидати педагогічних наук, доценти ЧНУ імені Ю.Федьковича, Радчук В.М., Двіжона О.В. – кандидати психологічних наук, доценти ЧНУ імені Ю.Федьковича, Гулей М.С. – інспектор Заставнівського райво, Гунько Л. І. – старший викладач Рівненського педінституту прикладного мистецтва, Кругляк О.І. – методист Вижницького коледжу, Дронь Н.В., Канівець Т.М., Кривко Т.А., Рудницька І.І. – викладачі педагогічного факультету ЧНУ ім.. Ю.Федьковича, Головіна А.В. – психолог міського центру служби для сім’ї та молоді, Ткачук М.І. – головний спеціаліст районного центру соціальних служб для сім’ї та молоді Сторожинецького району, Кебіч Л.І. – логопед Оршовецького дитбудинку, Ревуцькі Л.І. – завідуюча дошкільною установою „Теремок” Путильського району, Гуцул С.І. – завідуюча дошкільною установою Хотинського району, Боднарюк В.М. – завідуюча дошкільною установою с. Кадубівці Заставнівського району,  Донець О.К. – завідуюча дошкільною установою № 44 м. Чернівці та багато інших.

Нагромаджуючи кращий досвід національного дошкільного виховання, викладачі дошкільного відділу роблять все для того, щоб підготувати педагогів, яким притаманні творчість, ініціативність, самостійність, уміння робити власний вибір, спрямованість та кінцевий результат, самоповага та повага до

         Сьогодні дошкільний відділ, має належну навчально-матеріальну базу. Кожен кабінет модернізовано та переобладнано. На допомогу викладачам та студентам створений методичний кабінет, є необхідна сучасна апаратура.

Викладачі відділу Сичова М.І., Калуцька А.М., Шах М.С., Мотрук Н.М., Кошурба Л.О., Земледух Г.П., Бойко О.І. впроваджують нові форми і методи роботи: ділові та навчальні ігри, педагогічні дискусії, проблемні та навчальні ситуації, тренінги, діалоги, лекції з проблемним викладом матеріалу, інтегровані заняття, використання пошуково-дослідницьких завдань. Все це активізує пізнавальну діяльність студентів, навчає їх самостійно працювати, неординарно мислити, творчо використовувати набуті знання в подальшій професійній діяльності.

В умовах ринкової економіки цінуються професіонали, які не тільки виконують свою основну роботу, а й можуть запропонувати батькам додаткові послуги з інтелектуального та фізичного розвитку малят. Тому поряд з основною професією випускники здобувають додаткові кваліфікації – вихователь з правом навчання іноземної мови, керівник образотворчої діяльності та дитячого хореографічного колективу, керівник фізичного виховання, вихователь з правом ведення логопедичних занять.

Одним із засобів успішної підготовки студентів до самостійної роботи є педагогічна практика, яка проводиться в умовах, максимально наближених до професійної діяльності. Вона дає змогу усвідомити закономірності і принципи розвитку, навчання та виховання дітей, оволодіти професійними уміннями та навичками, елементами педагогічної майстерності. Для проведення практики визначені дошкільні навчальні заклади з належною матеріально-методичною базою, де працюють досвідчені, творчі педагоги (ДНЗ №№ 9, 10, 21, 24, 25, 30, 35, 38, 41, 43, 44, 48, 52, 53, тощо). Педагогічні колективи, адміністрація даних закладів створюють студентам належні умови для проведення практики.

Дошкільний відділ тісно співпрацює з вищими педагогічними навчальними закладами Західного регіону України, обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, кафедрами Чернівецького національного університету імені  Юрія Федьковича.

Для поглиблення знань, розвитку професійних здібностей створені науково-дослідницькі гуртки, студії, лабораторії, мета і основний зміст яких зорієнтовані на особистість студента, збагачення педагогічного, лінгвістичного кругозору, стимулювання творчих досягнень у проведенні масових виховних заходів у дошкільних навчальних закладах.

Важливою складовою професійно-педагогічної підготовки є залучення студентів до науково-пошукової роботи  на різноманітну тематику з актуальних проблем педагогіки, культурології, екології, історії України, дитячої літератури. Проведення даної роботи сприяє поглибленому вивченню історії рідного краю, народнопоетичної спадщини, звичаїв, обрядів, традицій Буковини, педагогічної спадщини видатних педагогів.